en vi
logo

THÔNG BÁO

Về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2017-2018

       Căn cứ Công văn số 776/BHXH-KTTN ngày 29/3/2018 của BHXH tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ mức đóng BHYT cho 04 đối tượng theo Quyết định của UBND tỉnh Bình Dương,

       Căn cứ kết quả tổng hợp tham gia BHYT của học sinh, sinh viên toàn trường đến thời điểm hiện tại còn rất thấp. Nay Nhà Trường thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên đang học tại trường việc mua bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc năm học 2017-2018 như sau:

1. Đối tượng tham gia:

       - Học sinh, sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT (ngoại trừ các trường hợp đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng quy định của luật BHYT).

       - Học sinh, sinh viên có thẻ BHYT bắt buộc thuộc nhóm đối tượng khác đã được cấp thẻ BHYT hoặc đã có thẻ còn giá trị sử dụng phải nộp bản photo thẻ BHYT cho giáo viên chủ nhiệm.

2. Mức phí và thời hạn sử dụng thẻ BHYT:

       Năm học 2017-2018 Nhà nước áp dụng mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng để tính mức đóng bảo hiểm y tế, tỷ lệ đóng BHYT là 4,5%, theo đó HSSV đóng 40%, UBND tỉnh Bình Dương hỗ trợ 60%. Cụ thể như sau:

Thời hạn 12 tháng (tính từ 01/01/2018 đến 31/12/2018), mức thu là:

1.300.000 đồng x 4.5%  x  12 tháng  x 40%  = 280.800 đồng.

3. Thông tin về việc tham gia và đăng ký để làm thẻ BHYT: Theo quy định của BHXH Việt Nam, mẫu đăng ký thông tin phát miễn phí tại Trung tâm Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm.

4. Hình thức nộp phí BHYT:

       - Thời hạn đóng tiền: Trước ngày 20/4/2018

       - Địa điểm nộp tiền: Học sinh, sinh viên đóng tiền và được hướng dẫn đăng ký thông tin tại Trung tâm Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm

5. Tổ chức thực hiện.

       - Phòng Tổ chức Hành chính ra thông báo và các thủ tục cấp thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên.

       - Phòng Đào tạo phối hợp các khoa tuyên truyền, phổ biến và triển khai việc tham gia BHYT bắt buộc đối với học sinh, sinh viên.

       - Trung tâm Hỗ trợ tuyển sinh và Giới thiệu việc làm: chịu trách nhiệm thu tiền và hướng dẫn ghi thông tin.

       - Các khoa chuyên môn:

       + Giáo viên chủ nhiệm các lớp chịu trách nhiệm triển khai, đôn đốc học sinh, sinh viên tham gia đầy đủ, đúng thời gian quy định. Thu thẻ BHYT phô tô còn thời hạn sử dụng đối với các em học sinh, sinh viên đã tham gia nộp tại Phòng Tổ chức Hành chính (Cô Khương).

       + Lập danh sách các em học sinh, sinh viên không tham gia BHYT bắt buộc, yêu cầu các em ký xác nhận và nêu rõ lý do vì sao không tham gia để tránh những vấn đề không mong muốn xảy ra khi các em không tham gia BHYT.

       - Phòng Tài chính-Kế toán làm các thủ tục tài chính tiến hành mua thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên.

Nhận được thông báo này đề nghị các đơn vị triển khai, thông báo cho toàn thể học sinh, sinh viên biết và nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

  • Ban giám hiệu (b/c);
  • Các đơn vị trong trường;
  • Lưu VT.

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Địa Chỉ: Số 456 QL IK, Khu phố Nội Hóa 1, Phường Bình An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3 772 899   hoặc thầy Thảo (Trưởng khoa) 0964 697 877

Email: cntt.cnnlnb@gmail.com  hoặc thầy Thảo: daothanhthaoln3@gmail.com

Đang online : 5

Hôm nay : 9

Trong tháng : 714

Tổng truy cập : 84062

Copyright © 2017 Bản quyền thuộc về Trường Cao đẳng Công Nghệ Và Nông Lâm Nam Bộ